Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Rödberget, Henån, foto.

Rödberget, Henån

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Odlingslott i Henån

Nu är du välkommen att ansöka om arrende för odlingslott i anslutning till Lill-Eriks väg i Henån.

Bild visande område för odlingslotter vid Lill-Eriks väg i Henån.

Område för odlingslotter vid Lill-Eriks väg i Henån.

Nu har vi påbörjat arbetet med att ta fram odlingslotter i anslutning till Lill-Eriks väg i Henån. Syftet med odlingslotterna är att skapa ytor i samhället där personer, som exempelvis inte har möjlighet på sin egen tomt, kan odla växter och grödor för privat bruk.

Vi kommer att ta fram cirka 10 odlingslotter inom det aktuella området. Vi har förbättrat markens förutsättningar för odling med hjälp av nyodlingsfräs.

Vi kommer upplåta odlingslotterna genom arrendeavtal till privatpersoner där arrendeavgiften för en odlingslott är 500 kronor per år. Vi kommer att starta en kö för personer som önskar arrendera en odlingslott inom området, det är från den kön som tilldelningen av odlingslotterna kommer att ske. Om en person som blir erbjuden en odlingslott väljer att tacka nej kommer personen automatiskt hamna sist i kön.

Vid intresse av att arrendera en odlingslott i Henån ska blankett för ansökan om arrende för odlingslott i Henån fyllas i.

Om ansökan

Det är endast tillåtet att en person står som sökande och en person som medsökande i blanketten för ansökan om arrende för odlingslott i Henån.

Arrendeavtal

Arrendeavtal kan tecknas med en person som

  • Inte är en juridisk person
  • Är kommunmedlem
  • Har fyllt 18 år
  • Inte redan innehar nyttjanderätt till odlingslott eller kolonilott på kommunal mark i Orust kommun
  • Inte delar hushåll med en person som redan innehar nyttjanderätt till odlingslott eller kolonilott på kommunal mark i Orust kommun.

Medsökande

För att få vara medsökande krävs att den medsökande

  • Inte är en juridisk person
  • Är kommunmedlem
  • Har fyllt 18 år
  • Inte redan innehar nyttjanderätt till odlingslott eller kolonilott på kommunal mark i Orust kommun
  • Är skriven på samma adress som den sökande.

Om den sökande och medsökande inte längre är skrivna på samma adress så ska någon av parterna meddela oss detta och komma överens om vem av de båda som ska behålla sin plats i kön. Om parterna inte kommit överens om vem som ska behålla sin plats i kön kommer vi att ta bort båda parterna från kön.

Om den sökande eller medsökande varit skrivna på olika adresser i mer än 30 dagar kommer vi att ta bort båda parterna från kön omgående.

Återställ
Hjälp oss bli bättre