Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tegen, Varekil, foto.

Tegen, Varekil

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Odlingslott i Svanesund

Nu kan du ansöka om arrende för odlingslotter i närheten av Aspvägen i Svanesund.

Vi arbetar i nuläget med att ta fram kommunala odlingslotter i anslutning till Aspvägen i Svanesund. Syftet med odlingslotterna är att skapa rekreativa ytor i samhället där personer som exempelvis inte har möjlighet på sin egen tomt att samlas för att odla.

Vi kommer att börja med att ta fram ett tjugotal odlingslotter inom det aktuella området och vi kommer även att köra en nyodlingsfräs över området som ska förbättra markens förutsättningar för odling.

Byggnader som uppförs på arrendestället får enbart användas som redskapsbodar alternativt växthus i samband med odlingslotternas brukande. Uppförande av sådana byggnader får endast påbörjas när lagakraftvunnet bygglov beviljats för respektive byggnad. Inom varje odlingslott tillåts maximalt två byggnader i form av en redskapsbod . maximalt 5 kvadratmeter, och ett växthus, maximalt 5 kvadratmeter.

Vi kommer i egen regi att organisera och upplåta odlingslotterna genom arrendeavtal till privatpersoner där arrendeavgiften för en odlingslott kommer att vara 500 kronor per år. Vi kommer även att starta en kö för personer som önskar arrendera en odlingslott inom området, det är från denna kön som tilldelning av odlingslotterna kommer att ske. Om en person som blir erbjuden en odlingslott väljer att tacka nej kommer personen automatiskt att flyttas längst bak i kön.

Är du intresserad av att arrendera en odlingslott i Svanesund ska du fylla i blanketten Ansökan om arrende för odlingslott i Svanesund.

Om ansökan

Det är endast tillåtet att en person står som sökande och en person som medsökande i blanketten för ansökan om arrende för odlingslott i Svanesund.

Arrendeavtal

Arrendeavtal kan tecknas med en person som

  • Inte är en juridisk person
  • Är kommunmedlem
  • Har fyllt 18 år
  • Inte redan innehar nyttjanderätt till odlingslott eller kolonilott på kommunal mark i Orust kommun
  • Inte delar hushåll med en person som redan innehar nyttjanderätt till odlingslott eller kolonilott på kommunal mark i Orust kommun.

Medsökande

För att få vara medsökande krävs att den medsökande

  • Inte är en juridisk person
  • Är kommunmedlem
  • Har fyllt 18 år
  • Inte redan innehar nyttjanderätt till odlingslott eller kolonilott på kommunal mark i Orust kommun
  • Är skriven på samma adress som den sökande.

Om den sökande och medsökande inte längre är skrivna på samma adress så ska någon av parterna meddela oss detta och komma överens om vem av de båda som ska behålla sin plats i kön. Om parterna inte kommit överens om vem som ska behålla sin plats i kön kommer vi att ta bort båda parterna från kön.

Om den sökande eller medsökande varit skrivna på olika adresser i mer än 30 dagar kommer vi att ta bort båda parterna från kön omgående.

Återställ
Hjälp oss bli bättre