Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Svanesundsleden, foto.

Svanesundsleden

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Planändring för Svanesund 3:40

Planområdet är beläget i Svanesunds samhälle.

Foto över Svanesund 3:40

Foto över Svanesund 3:40

Planändringen syftar till att ge byggrätt åt ett nytt bostadshus på fastigheten samt möjliggöra avstyckning för det nya bostadshuset. Marken är idag planlagd kvartersmark för bostäder, dock är befintlig byggrätt fullt utbyggd och resten av fastigheten får inte bebyggas. Inom fastigheten finns idag ett bostadshus samt två uthus.

Detaljplanearbetet startades första kvartalet 2021.

Status

Återställ
Hjälp oss bli bättre