Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Rödberget, Henån, foto.

Rödberget, Henån

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Projektet Bön-Lundens industriområde håller på att slutföras

Arbetet med att avsluta projektet kommer att begränsa framkomligheten på Varvsvägen och Bönsvägen.

Karta över vägar med begränsad framkomlighet under slutförandet

Karta visande Varvsvägen och Bönsvägen i Henån

I samband med slutförandet kommer framkomligheten på Varvsvägen och Bönsvägen att vara begränsad. Räkna med en ökad tidsåtgång på minst 15-20 minuter om du behöver använda de vägarna.

Vi arbetar med att ta fram tre kommunala verksamhetstomter samt en kontorstomt strax ovanför Varvsägen i anslutning till Bönsvägen i Henån. Samtidigt anläggs en ny lokalgata samt en ny gång- och cykelväg. Även ny infrastruktur för vatten- och avlopp kommer att anläggas inklusive en dagvattendamm.

Hela arbetet planeras vara färdigställt under hösten 2022.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta Edmund Persson på mark- och exploateringsenheten. Du kan nå honom via kommunens växel eller via kontaktformuläret högst upp på sidan.

Återställ
Hjälp oss bli bättre