Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Edshultshall, foto.

Edshultshall

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Senioranpassat utegym i trä till Henån

Snart påbörjas byggnationen av ett senioranpassat utegym i Henån.

Bild av senioranpassat utegym, sett från sidan, illustrationsbild från Tressport och Lek AB.

Illustrationsbild av senioranpassat utegym från Tressport och Lek AB.

Bild visande illustration av utegym, sett uppifrån, senioranpassat utegym i Henån.

Illustrationsbild av senioranpassat utegym från Tressport och Lek AB.

Mark- och exploateringsenheten arbetar på uppdrag från politiken med att ta fram ett senioranpassat utegym i trä i centrala Henån. Området består idag av en stor öppen gräsyta vid Ängsvägen i Henån.

Syftet med utegymet är att skapa en gemensam yta i Henån där man kan utöva olika former av fysiska aktiviteter utifrån egen förmåga.

Träningsutrustningen ska vara vädertålig och klara av det havsnära klimatet.

Hela arbetet beräknas vara klart under hösten 2022.

Bild visande läge för senioranpassat utegym i Henån.

Placering av senioranpassat utegym enligt röd markering.

Återställ
Hjälp oss bli bättre