Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Småholmarna, Henån, foto.

Småholmarna, Henån

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Sjögull i Grindsbyvattnet

I Grindsbyvattnet finns den invasiva flytbladsväxten sjögull. Vi provar olika metoder för att bekämpa tillväxten i sjön och behöver din hjälp.

En sjö som är täckt med en grön massa.

Vy över centrala Grindsbyvattnet med ett stort bestånd av sjögull som kraftigt begränsar möjligheten att röra sig upp och ner i sjön med båt eller kajak.

Under åren har bestånden i sjön växt till och brett ut sig. Det skapar problem för möjligheten att röra sig i sjön med exempelvis båt eller kajak.

Med start under försommaren 2021 planerar vi att försöka bekämpa beståndet av sjögull i de centrala delarna av sjön och öppna en framkomlig passage för båttrafik. Bekämpningen utförs med flytande ramar av aluminium med uppspänd markduk som skuggar ut sjögullet. Länsstyrelsen hjälper till med inköp av materialet och vi står för samordning och personal.

Undvik de centrala delarna

Den tiden bekämpningen pågår, från maj till oktober 2021, vill vi uppmana dig som rör dig med båt i sjön att undvika de centrala delarna.

Om du måste passera sjöns centrala del är det bra om du kan göra det utan att använda båtmotor med propeller eller annat som riskerar att slita loss växtdelar. Sjögull sprider sig lätt genom att lösa delar driver iväg och etablerar sig på nya platser. Det finns också risk att du tar med det till andra sjöar om du flyttar båten eller kajaken.

LONA-projekt, Lokala Naturvårdssatsningen

Under 2020 påbörjade vi ett LONA-projekt, Lokala Naturvårdssatsningen, med syfte att bekämpa beståndet av sjögull vid sjöns utlopp vid Ålgård. Vi tror att vi lyckats med detta. Därför går vi nu vidare till den centrala delen av sjön där sjögullet bildar ett tätt bestånd som försvårar genomfart i sjön.

Förutom att vara ett problem för friluftslivet är sjögull också ett problem för det inhemska växt- och djurlivet i sjön. Tillsammans med andra miljöåtgärder försöker vi förbättra sjöns ekologi som förhoppningsvis ska ge bättre vattenkvalitet, mer rovfisk och en friskare sjö. Exempelvis pågår så kallat reduktionsfiske i sjön och även ett våtmarksprojekt uppströms för att minska läckaget av näringsämnen.

Informationsfilm om Sjögull i Kronobergs län

LONAs logga med texten Lokala naturvårdsprojekt.

Projektet är finansierat av statligt bidrag via LONA.

Återställ
Hjälp oss bli bättre