Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Oxskär, foto.

Oxskär

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Sjögull i Grindsbyvattnet

Nu har de 150 sjögullsramarna som legat i Grindsbyvattnet över sommaren tagits upp för säsongen. Bekämpningen planeras att fortsätta nästa år för att bredda passagen i sjön.

Ramar som ligger vid strandanten, foto.

Bilden visar hur ramflaket dragits upp på en flack strand och monteras isär.

Aluminiumramarna har legat i Grindsbyvattnets centrala delar för att bekämpa den invasiva arten sjögull. Målet har varit att skapa en öppning igenom det täta beståndet av sjögull och skapa en öppning i beståndet för att underlätta för trafik.

Logotyp med text.

LONA Lokala naturvårdssatsningen.

Återställ
Hjälp oss bli bättre