Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Svanesunds badplats, foto.

Svanesunds badplats

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Slåtter av äng

Nu har vi börjat slå en strandnära äng i västra delen av Henån. Ängen ska slås en gång per år, slåttern ska ske sent på säsongen så att blommorna hinner att fröa av sig. 

Det slagna materialet får ligga kvar en kortare tid och tas sedan bort för att minska tillförseln av näring. Vår förhoppning att ängen genom på sikt ska bli mer artrik och få en rikare blomning. I en mindre del av ängen kommer vi även att så in eller plantera ängsblommor för en mer blomrik flora.

Insekter som humlor, bin och andra pollinerare gör ett livsviktigt jobb. Det är tack vare dem som vi kan få till exempel jordgubbar, blåbär och äpplen. Olika pollinerande insekter är specialiserade på olika växter, därför behövs en mångfald av blommande växter i landskapet. Minskad hävd och igenväxning av landskapet är en bidragande anledning till att vilda pollinatörer har svårt att hitta mat. Miljöer med blommande marker är viktiga, liksom blommande träd och buskar. Blomrikedomen på marken ger en större variation av blommor och en högre biologisk mångfald, medan träd- och buskar bidrar med många likvärdiga blommor samtidigt.

Arbetet sker med stöd från lokala naturvårdssatsningen, LONA, för att göra insatser som gynnar vilda pollinatörer. Projektet pågår under 2022-2025.

Relaterad information

Karta som visar området för pollineringsprojekt. Vi äger marken.

Återställ
Hjälp oss bli bättre