Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen Härmanö, foto.

Gullholmen Härmanö

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Spökfiskeprojekt

Vi har fått en miljon kronor av Jordbruksverket till ett spökfiskeprojekt som ska pågå till februari 2023.

Tinor lyfts ur havet till en fiskebåt.

Foto Martin Olofsson yrkesfiskare Smögen Spökfiskeprojekt Sotenäs.

Syftet med projektet är att samla in förlorade fiskredskap med hjälp av främst yrkesfiskare som draggar men även proffsdykare i kombination med bottenstudier av ROV-kamera.

Målet med projektet är att genom insamlingen av spökfiskande redskap stärka bestånden av torsk, gråsej, bleka och hummer. Därigenom gynnas såväl yrkesfiske som turistnäringsfisket och fritidsfisket.

Förlorade tinor, burar, nät, linor och ryssjor fortsätter att fånga fisk och skaldjur långt efter att de har gått förlorade. Det kallas för spökfiske. Fiskeredskap bedöms vara det skräp i havet som orsakar mest skada på djurlivet. Fiskeredskap är dessutom ofta gjorda av plast och om de förloras bidrar de till ytterligare plast i haven.

Uppskattningsvis tappas 1 500–2 000 hummertinor årligen på Västkusten. Innan redskapsbegränsningarna för några år sedan tappades 3 000-4 000 hummertinor per år. Det förloras sannolikt också flera hundra havskräftburar årligen längs Västkusten.

Problemet med förlorade fiskeredskap är tudelat; först och främst spökfiskar de fisk, vanligtvis torsk och sandskädda går in och lockar in hummer och krabbor. Ingen kommer ut och först dör fisken och till slut även hummern och krabborna. Därefter hittar ny fisk hittar in igen och processen fortsätter.

Projektet består i att yrkesfiskare genomför draggningar med så kallad trollhoppa eller draggedragg utanför bergskanter och andra ställen. Som stöd för draggningen kommer en ROV-kamera att användas. Vid fasta konstruktioner såsom vrakplatser, pirar och utfyllnader samt i bergskanter kommer dykare att samla in förlorade redskap.

Idag genomförs liknande projekt i Tanums, Sotenäs och Lysekils kommuner alla under projektledning av Per-Olof Samuelsson som även kommer at vara projektledare för spökfiskeprojekt i Orust kommun.

Spökfiskeprojektet är budgeterat till en miljon kronor och finansieras till 100% av medel från Jordbruksverkets Havs- och fiskerifond.

Kontakt

Per-Olof Samuelsson
e-post: samuelsson.per-olof@hotmail.com
Telefon 070 321 24 69

Återställ
Hjälp oss bli bättre