Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Kungsviken, foto.

Kungsviken

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2020-02-10

Utbildning om markarbeten i vattenmiljöer

Den 24 februari kan du som är lokal gräventreprenörer gå en utbildning i att lämna anbud och att utföra gräv- och schaktarbeten i vattenmiljöer.

Under de närmaste åren kommer kommunerna Stenungsund, Orust och Tjörn att arbeta med anläggning av våtmarker och restaurering av vattenmiljöer.

Den 24 februari arrangerar vi därför nu en utbildningsdag för lokala gräventreprenörer om att lämna anbud och att utföra gräv- och schaktarbeten i vattenmiljöer.

Det kommer handla om vad man ska tänka på och ta hänsyn till när man utför arbeten i känsliga vattenmiljöer. En del av dagen spenderas inomhus med föreläsningar och vi kommer även besöka våtmarken i Morlanda Säteri.

Utbildningen leds av erfarna konsulter från Naturcentrum AB som arbetat med våtmarksanläggningar i bland annat Skåne.

Tid och plats

Utbildningen är kostnadsfri och anmälan görs i nedanstående anmälningsformulär. Sista anmälningstid är 21 februari klockan 12.

Lunch kan ätas på Morlanda Golfklubb på egen bekostnad.

Tid: Måndag 24 februari 8.00 till 17.00
Plats: Morlanda Församlingshem, Orust

Jag vill anmäla mig till "Utbildning om markarbeten i vattenmiljöer" * (obligatorisk)
Jag vill anmäla mig till "Utbildning om markarbeten i vattenmiljöer"

Dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du skrivit in när vi handlägger ditt ärende.

Dina personuppgifter kommer inte användas för något annat än den här handläggningen.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilken den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

De här får ta del av dina personuppgifter

Anställda i kommunen som behöver dina personuppgifter för att hantera ditt ärende får ta del av dina personuppgifter.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, om vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att sparas till dess att syftet med behandlingen är uppfyllt. Personuppgifterna kommer sedan att hanteras enligt de lagregler som gäller för kommunen angående så kallade dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut.

Återställ
Hjälp oss bli bättre