Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Skeppersholme Käringön, foto.

Skeppersholme Käringön

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Varje kilowattimme räknas

För att uppmana till minskad elanvändning i hela landet har Energimyndigheten startat en informationskampanj. #VarjeKWhRäknas Om alla sänker sin elanvändning nu så minskar risken för elstörningar i vinter.

Det här kan minskad elanvändning bidra till

Dämpa elkostnaderna

För många är de höga elpriserna en tuff utmaning. Genom att använda mindre el kan du själv spara pengar. En lägre efterfrågan på el påverkar dessutom priset i en positiv riktning.

Minska risken för elbrist i vinter

Genom att använda mindre el, eller använda el på de tider på dygnet då belastningen på elnätet är lägre, avlastas elsystemet. Tillsammans minskar vi då risken för frånkoppling, som orsakas av att användningen överskrider det som kan produceras och importeras.

Visa solidaritet

Genom att minska elanvändningen hjälper vi varandra i Sverige. Men vi hjälper också våra grannländer. Vår export av fossilfri el leder till minskat behov av fossilproducerad el på kontinenten. Ju mer el vi kan exportera, desto mindre gas behöver de använda.

Det här gör vi

Vi har jobbat aktivt med frågan och minskat vår egen energianvändningen med över 20 % de senaste 5 åren. Installationer av värmepumpar i tidigare olje- och pelletseldade anläggningar och anpassad ventilation utifrån verksamhetens behov har hittills gett de största besparingarna.

Nu har vi som mål att minska vår egen energianvändningen med ytterligare 10% i våra verksamheter under perioden november 2022 till april 2023 jämfört med samma period förra året.

Elen vi köper är förnybar och vi har 100% prissäkrade volymer för 2022. Januari till augusti 2023 har vi prissäkrat 85% av prognostiserad volym. Lyckas vi med att minska jämfört med prognosen med 10 % är det endast 5% som kommer köpas till timpris på spotmarknaden. Det skulle gynna oss och hela systemet.

Staplar som visar att energiförbrukningen minskat.

Energianvändningen per energislag samt kostnaden för energi i staplar. Kostnader i miljoner kronor och energianvändningen i miljoner kWh (GWh). Kostnaderna och energimängden för 2022 och 2023 är prognoser).

Vi planerar nio aktiviteter som ska genomföras för att minska energianvändningen. Alla åtgärderna bidrar med lite var. Sammantaget ska det ha liten inverkan på arbetsmiljö och service.

Den åtgärd som vi tror ska ha störst påverkan är en ökad energimedvetenhet hos alla som vistas i vår lokaler.

Ökad energimedvetenhet hoppas vi få genom att dela med oss av energistatistik och att verksamheterna tipsar både fastighetsförvaltare och varandra om energieffektiviseringar som kan genomföras med enkla medel.

Återställ
Hjälp oss bli bättre