Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Orust är årets näst bästa skolkommun i Sverige 2017 och 2018, foto.

Orust är årets näst bästa skolkommun i Sverige 2017 och 2018

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Årsredovisningen för 2020

Årsredovisningen för 2020 är klar och kommunstyrelsen godkände rapporten den 31 mars. Fullmäktige ska ta ställning till ansvarsfrihet för nämnder och styrelse samt godkänna årsredovisningen den 15 april.

Foto på en kvinna.

Catharina Bråkenhielm, kommunstyrelsens ordförande.

Resultatet för 2020 var glädjande stort, ett överskott på 47 miljoner kronor. Alla sektorer har arbetat hårt med att anpassa sin verksamhet efter nya budgetförutsättningar och samtidigt hanterat en pågående pandemi.

Överskottet på 47 miljoner kronor var 22 miljoner bättre än det budgeterade resultatet som uppgick till 25 miljoner kronor. Våra sektorer fick tillsammans ett överskott på 16 miljoner kronor jämfört med budget.

Kommunstyrelsens ordförande Catharina Bråkenhielm är mycket nöjd med resultatet.

- Våra chefer och medarbetare har gjort ett fantastiskt jobb. Hela organisationen har arbetat hårt för att förhindra smitta. Jag är också glad över att regeringen tidigt säkerställde att offentlig sektor fick ersättning och extra statsbidrag för att mildra pandemins effekter säger Catharina. Utan dessa hade kommunens resultat sett betydligt sämre ut.

Ställ frågor om årsredovisningen

Allmänhetens frågestund om årsredovisningen utgår från dagordningen vid fullmäktiges sammanträde den 15 april.
Du kan inte ställa dina frågor på mötet, men du kan fortfarande ställa dina frågor genom att skicka in dem med brev eller digitalt. Uppge namn och adress, så får du skriftligt svar.

Frågor och svar kommer att finnas med i kallelsen till kommunfullmäktige som är den 20 maj 2021.

Återställ
Hjälp oss bli bättre