Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
MUMA Myckleby, Torp, foto.

MUMA Myckleby, Torp

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Årsredovisningen för 2021

Årsredovisningen för 2021 är klar och kommunstyrelsen godkände rapporten den 30 mars. Fullmäktige ska ta ställning till ansvarsfrihet för nämnder och styrelse samt godkänna årsredovisningen den 21 april.

Det ekonomiska resultatet blev ett överskott på 68 miljoner kronor. Det var 49 miljoner bättre än det budgeterade resultatet för året. Likt övriga kommuner i landet har Orust fått mycket högre skatteintäkter och statsbidrag än vad vi räknade med i budgeten som beslutades under hösten 2020. Det beror på att den ekonomiska utvecklingen för Sverige blev bättre än väntat under pandemin. Även våra verksamheter redovisade ett samlat större överskott.

Kommunstyrelsens ordförande Catharina Bråkenhielm är mycket nöjd med årets resultat.

- Både chefer och medarbetare har arbetat enormt hårt under
pandemin för att kunna leverera välfärd och service till våra
brukare, kunder och invånare. Ett stort arbete har också lagts på
att klara sitt uppdrag utifrån tilldelad budget, vilket de flesta
enheter klarade. Årets resultat är det högsta någonsin. Det ger oss
goda förutsättningar att klara kommande års satsningar och
utmaningar vi har framför oss.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre