Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlanda brygga, foto.

Morlanda brygga

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Bygglovsprocessen ska utvecklas och effektiviseras

Vår byggenhet och miljö- och byggnadsnämnden som handlägger och beslutar om bygglov har under en längre tid fått omfattande kritik.

Foto på en man.

Henrik Lindh, kommundirektör.

Kritiken handlar om långsam handläggning, svårtillgänglighet, bristande service och alltför strikt tillämpning av lagstiftningen. En genomlysningen av verksamheten med tydligt kundperspektiv har gjorts av en extern aktör.

- Resultatet av genomlysningen är efterlängtad säger Henrik Lindh kommundirektör. Genomlysningen syftar till att ge en bild av nuläget som ska ligga till grund för ett förändrings- och utvecklingsarbete som nu påbörjas. Jag vill tacka medarbetarna för den öppenhet och ärlighet som har bidragit till att en djup, ärlig och bra utredning har kunnat genomföras.

Nu satsar vi på att tillsammans arbeta bort de flaskhalsar och tidstjuvar som har identifierats och som påverkar effektiviteten.

En slutrapport från aktören har lämnats till kommunstyrelsen, miljö och byggnadsnämnden samt medarbetarna på byggenheten

Återställ
Hjälp oss bli bättre