Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Orust Båtbyggarutbildning, Henån, foto.

Orust Båtbyggarutbildning, Henån

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-11-04

Ekonomiskt tuffare 2020

Liksom de flesta andra kommuner i Sverige står även vi inför en sämre ekonomisk utveckling efter flera goda år med högre statsbidrag och skatteintäkter.

Vi har generellt sett höga kostnader i våra verksamheter och i vissa fall en högre ambitionsnivå än andra jämförbara kommuner i landet. Dessutom har vi bland de högsta skattesatserna i Sverige.

År 2020 ser det ekonomiskt tuffare ut för oss. Vi tappar statsbidrag, bidrag från Migrationsverket och det nya förslaget om ändrad kostnadsutjämning mellan kommunerna innebär att Orust kommer att betala en högre avgift är några exempel. Bara på intäktssidan tappar vi drygt 15 miljoner kronor till nästa år. Vi sänker även skatten med 25 öre, vilket innebär cirka 9 miljoner kronor i lägre skatteintäkter.

Vi behöver minska våra kostnader

För att möta kommande ekonomiska utmaningar och för att säkerställa en rimlig ambitionsnivå och skatteuttag från våra kommunmedlemmar behöver vi fortsätta att minska våra kostnader. Vi ska effektivisera vår kommunala organisation och leverera en välfärd som är rimlig utifrån ekonomi och lagstiftning.

- Med tanke på att vi från början har ett högt kostnadsläge så har vi goda möjligheter att effektivisera och prioritera, utan att det i första hand ska märkas bland brukare och elever säger kommundirektör Henrik Lindh. Men för att minska kostnaderna med närmare 30 miljoner kronor, vilket är vår utmaning inför 2020, kommer vi även att behöva vidta åtgärder ute i våra kärnverksamheter.

Så jobbar vi med budgeten för 2020

I augusti beslutade kommunfullmäktige om budgeten för 2020 med budgetram för varje sektor. I uppdragsdokument och detaljbudgeten redovisar varje sektor hur de ska bedriva verksamheten inom den beslutade budgetramen. I november tar kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden ställning till respektive sektors uppdrag och detaljbudget för 2020.

Återställ
Hjälp oss bli bättre