Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Grindsbyvattnet, foto.

Grindsbyvattnet

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Flyktingmottagandet på Orust

Just nu använder Migrationsverket boendeplatser de handlat upp i egen regi. De evakueringsboende som vi har förberett kommer att stå beredda om situationen förändras. Vi vill återigen framföra ett stort tack till alla bidragit med saker för att utrusta våra evakueringsplatser.

Det är 25 personer har kommit på frivillig basis till Orust. Cirka hälften är vuxna och hälften barn. Till de som letar efter boende har vi förmedlat de tips som kommit in från privatmarknaden. Några personer har redan fått jobb eller är på väg in i jobb, framförallt inom industri, restaurang och turismföretag.

Den stora handlingskraft och vilja att hjälpa vid en akut situation är ett fint bevis på hur mycket vi kan uträtta tillsammans. Det finns så mycket styrka och kärlek bland alla som bor, verkar och arbetar här. Det är en fin känsla som vi bär med oss.

Återställ
Hjälp oss bli bättre