Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vräland, foto.

Vräland

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om är en kraftsamling för västsvenska aktörer som agerar för en attraktiv och hållbar framtid.

Omställningen omfattar alla delar av samhället. Samtidigt är det viktigt att fokusera på de områden där kraftfulla insatser kan få störst effekt. Därför prioriteras tolv satsningar inom fyra viktiga fokusområden. Det handlar om satsningar där det finns en tydlig regional rådighet och där god klimatnytta kan förväntas.

Livesänd lansering

Kommunernas klimatlöften lanseras digitalt den 16 december. Under sändningen får vi bland annat hälsningar från Johan Kuylenstierna, ny ordförande i Klimatpolitiska rådet, Svante Axelsson, nationell samordnare på Fossilfritt Sverige samt Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen. Det blir också en presentation av varje kommuns antagna klimatlöften samt en beräkning av vad den samlade klimatnyttan blir när löftena genomförs.

Tid och plats

Den 16 december
klockan 15:30-16:30
Sändning på Klimat 2030:s webbplats.

Orust kommun har antagit 9 av Kommunernas klimatlöften

1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy.
3. Våra nya personbilar är miljöbilar.
4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal.
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter.
9. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar.
10. Vi använder cirkulära möbler.
11. Vi möjliggör för medborgarna att låna eller hyra produkter istället för att köpa.
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål.
17. Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal.

Återställ
Hjälp oss bli bättre