Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tvestjärten, foto.

Tvestjärten

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Kommunstyrelsen samlades för en omvärldsdag

I slutet av mars samlades kommunstyrelsen och kommunens ledande tjänstepersoner i soliga och vackra Hälleviksstrand.

Foto över en hamn och ett bått hav.

Utsikten från lokalen i Hälleviksstrand.

Dagen är en del i vår budgetprocess för åren 2023-2025 och syftet var att höja blicken, fundera på vart vi är på väg, vart vi vill och vad vi har för utmaningar dit.

Dagen inleddes med att vår kommundirektör Henrik Lindh sammanfattade händelser från de senaste fem åren. Ett axplock som bestod av bland annat utnämningen bästa skolkommun, nya överföringsledningar för vatten och avlopp, nytt ungdomens hus i Henån, fiberutbyggnad på ön, ny familjecentral, nytt äldreboende, ny vägsträcka förbi Varekilsnäs, ombyggnad Ängsviken och Strandgårdens äldreboende, digitaliseringsprojekt, befolkningsökning och Orust kommun 50 år med mera. Kommunen har utvecklats mycket positivt och alla deltagarna kände sig extra stolta efter föredragningen.

Tomas Ekberg var dagens externa gäst och jobbar som chefsanalytiker på Västra Götalandsregionen. Han satte Orust på kartan i ett regionalt perspektiv. Han visade statistik om invånarnas välbefinnande. Mätningar visar att av invånarna i Västra Götalandsregionen är 90 % ganska eller mycket nöjda med livet. Mätningar visar också att ekonomi och samhörighet spelar stor roll för vårt välbefinnande. Även invånarna på Orust svarar i mätningar att man är nöjd med livet. Däremot visar flera mätningar att unga personer inte längre har samma framtidstro utan mår allt sämre. Tomas pratade också om vår befolkningsutveckling och kommunens pendling. Hela 62 % av männen på Orust som är högutbildade pendlar till arbete utanför kommunen. Tomas som bor i Stockholm var extra glad att få besöka vackra Orust och sammanfattade sin föreläsning med att Orust är en bra och trygg plats att leva och bo på. Men visst har ni som alla andra vissa utmaningar!

Eftermiddagen ägnades just åt var vi vill vara om fem år och utmaningarna dit. Vi har också bestämt att involvera Agenda 2030 i vår målstyrning från år 2023.

Sektorcheferna presenterade en gemensam bild av kommande 5 år, där vi bland annat tror att det är full fart på olika typer av bostadsbyggnationer i alla våra större orter. Vi har kommit längre när det gäller vårt arbete med barn och unga på olika sätt. Vi tror att det är viktigt att bygga ett samhälle för alla och att ett fokus på de som bor och verkar som företagare på ön ger ringar på vattnet. Vi tror att fler mötesplatser är viktigt. Fler digitala lösningar är en självklarhet och det ska vara enkelt att bli introducerad som nyanställd i kommunen. Vi tror också att vi har fler samarbeten med andra kommuner och med regionen. Vi har också flera olika lösningar på gång för att möta den allt äldre befolkningen, exempelvis olika typer av boendeformer såsom trygghetsboende.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre