Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen, foto.

Gullholmen

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Lucka 11 Orust kommun 50 år

Den mycket efterlängtade vägen västerut, väg 178 mellan Varekil och Ellös invigdes den 17 juni 1995.

I filmen Vägen västerut berättar Vägverket om bygget av länsväg 178 under åren 1991-95.

Vägar i Orust kommun sköts av Trafikverket, vägföreningar och enskilda väghållare. Trafikverket ansvarar för länsvägar och genomfartsvägar exempelvis väg 160. Lokala vägföreningar ansvarar för vägar och allmänna ytor i de flesta tätorterna. Enskilda vägar sköts av vägföreningar eller enskilda väghållare.

Gång och cykelväg

Trafikverket planerar tillsammans med oss att bygga en gång- och cykelväg längs med väg 160 mellan Lövåsvägen och Rödbergsvägen i Henån. Gång- och cykelvägen som kommer att koppla ihop bostadsområdet Lövås med Henåns centrum beräknas kosta 24 500 kronor per meter. När den är klar kommer fotgängare och cyklister inte längre att behöva gå eller cykla på väg 160 för att komma till centrum eller skola.

En karta som visar sträckningen.

Gång- och cykelvägen kommer koppla samman området Lövås med Henåns centrum, se röd markering på kartan.

Återställ
Hjälp oss bli bättre