Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringöfjorden, foto.

Käringöfjorden

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Lucka 16 Orust kommun 50 år

Kommunalskatten var 14,45 kronor per skattekrona eller 12,4 miljoner kronor 1971. 50 år senare är kommunalskatten 22,86 kronor per skattekrona eller totalt nästan 800 miljoner.

Förutom kommunalskatt fick också kommunen in hundskatt, 40 kronor per hund, totalt 24 000 kronor och sjömansskatt på totalt 135 000 kronor år 1971.

Kommunens samlade anläggningstillgångar, fastigheter och inventarier som har införskaffats för att ha en längre tid uppgick år 1971 till 41 miljoner kronor. Ungefär hälften av tillgångarna hade vi lånat till och resten finansierat själva genom överskott. Fastigheter som exempelvis uppfördes eller byggdes till eller om år 1971 var Strandgårdens äldreboende i Ellös, avloppsreningsverket i Ellös, tillbyggnad Ängås skola och idrottshall i Ellös. Småbåtshamnen i Henån anlades och Orustbostäder fick i uppdrag att uppföra centrumhuset i Henån. Flera av dessa byggnader har på senare tid renoverats igen. Som jämförelse uppgick kommunens anläggningstillgångar år 2020 till 1,2 miljarder. Det är fortfarande så att ungefär hälften av tillgångarna har kommunen finansierat via lån.

Förutom kommunalskatt får kommunen sin finansiering från statsbidrag, fastighetsavgift och kommunala avgifter. Den kommunala fastighetsavgiften betalas av den som äger en fastighet i kommunen och under 2020 fick vi in 55 miljoner kronor. Det är ett bland annat ett sätt att finansiera kostnader som kommunen har för alla som äger till exempel ett fritidshus.

Kommunens kostnader uppgår till cirka 1,1 miljarder under 2021. Merparten, 60 % är löne- och pensionskostnader, närmare 700 miljoner kronor. En stor del av skatteintäkter och statsbidrag går till att finansiera vård, skola och omsorg. Köp av verksamhet, till exempel gymnasieplatser i annan kommun, uppgår till 19 % eller cirka 200 miljoner kronor. Kostnader för våra fastigheter och transporter uppgår till 7 % av våra kostnader eller cirka 85 miljoner.

För 2021 beräknas sektor lärande och omsorg ta i anspråk lika stor del av våra skatteintäkter och statsbidrag, runt 40 % eller närmare 400 miljoner kronor vardera. Sektor samhällsutveckling är till stor del finansierad av avgifter, dit går 7 % av våra skatter och statsbidrag, cirka 60 miljoner. Sektor ledning och verksamhetsstöd använder cirka 6 % eller 55 miljoner kronor av skatteintäkter och statsbidrag.

Politisk verksamhet kostar cirka 12 miljoner kronor per år (1 %) och Sektor miljö och bygg som också finansieras till stor del med avgifter får cirka 8 miljoner kronor från skatteintäkter och bidrag.

God ekonomisk hushållning och ekonomi i balans är att bedriva verksamhet kostnadseffektivt och med så hög självfinansiering av investeringar som möjligt så att varje generation bär sina kostnader för den service som de konsumerar. Intäkter måste vara högre än kostnaderna och ge ett positivt resultat. Ett underskott ska återställas inom tre år. God ekonomisk hushållning för Orust kommun innebär ett positivt resultat mellan 20-40 miljoner kronor per år.

Foto på en sida i bokslutsrapporten.

Anläggningar Bokslut 1971.

Foto på beslutstexten, skatt 40 kronor per hund.

Beslut om oförändrad hundskatt för 1972.

Foto på bokslutet.

Hundskatt bokslut från 1971.

Foto på bokslutet.

Kommunalskatt bokslut 1971.

Foto på beslutstexten, kommunalskatt 14,45 per 100 krona.

Förslag om kommunalskatt för 1972 till fullmäktige 1971.

Återställ
Hjälp oss bli bättre