Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Måseskärs fyr, foto.

Måseskärs fyr

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Lucka 17 Orust kommun 50 år

Fram till 1991 reglerades det mesta som gällde skolans verksamhet av en statlig skolöverstyrelse tillsammans med länsskolenämnder. Lärare och rektorer var anställda av staten och det fanns en statligt tillsatt skolchef i varje kommun.

Skolorna skiljde sig inte så mycket sinsemellan, allt var starkt centraliserat. När skolan kommunaliserades 1991 ökade kommunernas ansvar och personalansvaret flyttades till kommunen.

Friskolereformen som genomfördes 1992 innebar bland annat att friskolor får samma skolpeng för varje elev som den kommunala skolan. Målet är att öka variationen av skolor, skapa konkurrens mellan skolorna samt ge elever och föräldrar möjlighet att välja skolor med särskild pedagogik och annan huvudman.

Det finns fyra kommunala grundskolor och tre fristående grundskolor i kommunen. Totalt går 1 586 barn i förskoleklass och upp till år 9 på Orust.

Du hittar våra kommunala grundskolor i Henån, Ellös, Varekil och Svanesund. Skolan i Svanesund heter Ängås skola. Idag är skolchefen även sektorchef för lärande och varje skola har en eller flera rektorer beroende på storlek. Skolan i Henån och Svanesund är F-9 skolor, de övriga F-6 skolor.

I Henån finns Orust gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning. Merparter av våra gymnasieelever studerar på annan ort, de allra flesta i Uddevalla eller i Stenungssund.

Sektor lärande och sektor omsorg tar lika stor del av våra skatteintäkter och statsbidrag i anspråk, runt 40 % eller närmare 400 miljoner kronor vardera. Merparten, cirka 60 % ,är lönekostnader.

Återställ
Hjälp oss bli bättre