Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Stocken, foto.

Stocken

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Lucka 1 Orust kommun 50 år

Den första januari 1971 bildades Orust kommun. Under december kommer vi att publicera några tillbakablickar på de femtio åren som passerat sedan vi blev en kommun.

Den 1 januari 1971 blev Orust en enda kommun.

Fram till kommunreformen 1952 bestod Orust av 10 småkommuner.

Men nya lagar inom socialvård och skola krävde större lokala enheter. Storkommunerna Morlanda, Tegneby och Myckleby bildades. 1962 gick Tegneby och Myckleby samman och bildade Östra Orusts kommun. Östra Orust och Morlanda upphörde som kommuner den sista december 1970.

En skiss på sammaslagningarna.

Orusts kommuner sammanslagningar.

En kommuns arbetsuppgifter

Kommunen är skyldig att ha vissa verksamheter enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av våra lokala politiker.

Våra obligatoriska uppgifter som bedrivs enlig svensk lagstiftning

Det här är en kommuns obligatoriska uppgifter som finansieras med hjälp av skatter och avgifter.

 • Social omsorg som äldre- och handikappsomsorg samt individ- och familjeomsorg
 • För-, grund- och gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning
 • Plan och byggfrågor
 • Miljö- och hälsoskydd
 • Renhållning och avfallshantering
 • Vatten och avlopp
 • Räddningstjänst
 • Krisberedskap och civilt försvar
 • Biblioteksverksamhet
 • Bostäder

Frivilliga uppgifter som kan beslutas lokalt

Det här är några av de frivilliga uppdrag som våra lokala politiker kan besluta om att erbjuda.

 • Fritid och kultur
 • Näringslivsutveckling
 • Arbetsmarknadsinsatser
 • Öppen förskola
Återställ
Hjälp oss bli bättre