Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
MUMA muralmålningar, foto.

MUMA muralmålningar

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Lucka 21 Orust kommun 50 år

Lucka 21 Orust kommun 50 år. Fritidsgården är en verksamhet som inte är lagstyrd, utan kommunen kan själva avgöra om de vill satsa sina skattepengar där. Vår första fritidsgård startade 1987.

Idag har vi två fritidsgårdar, en i Henån på Ungdomens hus och en i Ängås skola i Svanesund. I perioder har funnits fritidsgårdar även i Varekil och Ellös.

Syftet med en fritidsgård är att ge våra ungdomar en meningsfull fritid. Till fritidsgården är den som börjat i årskurs 7 välkommen. Fritidsgården ordnar aktiviteter och resor tillsammans med kommunens ungdomar. Demokrati och delaktighet är viktiga ledord för verksamheten.

Fritidsgården har ett ungdomsråd. Ungdomsrådets främsta uppgift är att planera gemensamma aktiviteter tillsammans med ungdomar samt att diskutera aktiviteter och miljö på våra fritidsgårdar. Ungdomsrådet består av 12 ungdomar i ålder 13-16 år samt två fritidsledare. Ungdomarna representerar hela ön och alla fritidsgårdar. Ungdomarna handplockas med kriteriet att de brinner för att hitta på saker och besöker våra fritidsgårdarna. Ungdomsrådets representanter går ut i skolorna vid speciella tillfällen för att ge information och för att ta emot förslag på aktiviteter som de tar med sig tillbaka till gruppen. Det är viktigt att våra ungdomar får känna att de har en möjlighet att påverka sin situation och vardag genom ungdomsrådet.

Fritidsgården ordnar även breddläger på sommaren. Det första breddlägret startade år 1971, och det är ett läger för elever på ön som går i årskurs 7. Syftet med breddlägret är att våra ungdomar ska få lära känna de föreningarna som verkar i kommunen och prova på aktiviteter tillsammans med jämnåriga.

Våren 2022 utökas verksamheten på Ungdomens hus i Henån med fritidsaktiviteter för dig som är ung eller vuxen med funktionsskillnad.

Återställ
Hjälp oss bli bättre