Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Långelanda, foto.

Långelanda

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Lucka 22 Orust kommun 50 år

Hur har vi byggt vårt samhälle sedan Orust kommun bildades 1971 och hur fortsätter vi att bygga det demokratiska samhället som är ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart över tid?

Under åren har vi blivit en av Sveriges mest tättbebyggda landsbygder och blivit en av de biltätaste kommunerna i Västra Götaland. Cykelvägar, bättre kollektivtrafik och att få fortsätta bygga där man vill toppar mångas önskelista och är komplicerade frågor att lösa. Vilket arv lämnar vi efter oss och hur kommer de beslut som tas idag att påverka nästkommande generationer?

Orust ingår i Göteborgsregionens starka arbetsmarknad, det är vår största fördel. Här finns ett livligt småföretagande med en positiv utveckling, men många företag är små, en del är en bisyssla och andra säsongsbetonade. Orust är en utpendlarkommun, även om inpendlingen ökat något, så förstärks stadigt denna trend. Vi deltar i utvecklingsprojekt som handlar om hållbart alternativt resande och grannkapskontor som en del av lösningen.

Orust kommun är ett sommarparadis och uppskattat av många. Bohusläns skärgård rankas som en av världens bästa besöksmål för en allt mer kräsen upplevelsekonsument. Kajakpaddling, segling, klippklättring, de genuina bohuslänska samhällena är turistmagneter världen över. Även detta ställer krav då våra besökare förväntar sig en fin sommarvistelse med service, kultur- och matupplevelser som fisk och skaldjur. Tillsammans inom ramen för Ett Enat Bohuslän, en turismsatsning mellan bohuslänska kommuner för ökad besöks- och turismnäring vill vi öka marknadsföringen av Orust som en attraktiv kommun med god service för boende, företag och besökare.

Västra Götalandsregionen, Fyrbodals kommunförbund och Göteborgsregionen är våra viktigaste samarbetspartner när det gäller utveckling. Regionen ansvarar för sjukvård, kultur, regional utveckling, infrastruktur och Västtrafiks verksamhet. Tillsammans med våra grannkommuner är medlemskapet i Fyrbodals kommunförbund och samarbetet med Stenungssund och Tjörn våra viktigaste verktyg för inflytande över regionens utveckling. Här förhandlas framtida infrastruktursatsningar, prioriteringar fastställs och anslag för utvecklingsfrågor fördelas. Andra frågor vi är med och påverkar är regionala turist- och kulturfrågor samt kollektivtrafikens utveckling.

Arbetet med att förbättra och förstärka öns infrastruktur och kollektivtrafik är en av de absolut avgörande frågeställningarna för Orusts utveckling och det är genom samarbete inom Västra Götalandsregionen som dessa mål kan uppnås. Stenungsunds kommuns nya resecentrum är ett exempel på viktiga satsningar som kan påverka Orust positivt. Snabbare kollektivtrafikförbindelse med Göteborg är en av de enskilt viktigaste utvecklingsinsatserna inom arbetsmarknads- och utbildningsområdet. Detta kom inte minst fram i mobilitetsprojektet Tur&Retur.

Även relationerna till statens regionala verksamhet, Länsstyrelsen är viktig. Här avgörs överklagade bygglov, strandskyddsdispenser och miljötillstånd. Länsstyrelsen är också remissinstans och godkänner nya detaljplaner. I centrala Henån där vi behöver säkra områden mot översvämningar blir Länsstyrelsens roll extra tydlig då de kan säga nej om åtgärder för att skydda samhället inte bedöms tillfredsställande. Länsstyrelsen är också en viktig part i frågor som rör till exempel vindbruk och miljövård.

När det gäller miljövård har arbetet med lokala vattenvårdsprojekt och våra ansvarsarter fått stor uppmärksamhet. Det handlar om frågor som berör övergödning i insjöar och åar, påverkan på havet samt den utrotningshotade strandpaddan. Strandstädning är miljövård där vi samarbetar med övriga kustkommuner. Arbetet med strandstädning samordnas av Västkuststiftelsen och utförs av dels av vår personal, upphandlade entreprenörer, ett antal ideella organisationer samt inte minst alla frivilliga. Sammantaget städas det upp mellan 200 till 300 ton skräp på ständerna mellan Strömstad och Kungsbacka kommuner.

Det här är några av alla frågor som utvecklar vår kommun. Välkommen att hänga med i de frågor som är på gång och som beslutas lokalt i kommunen, prenumerera på våra nyhetsbrev. Där får du en bra överblick på det som händer i kulturlivet, vilka miljövårdsprojekt som pågår eller nyheter för näringslivet. Där kan du också följa vilka frågor som ska beslutas i fullmäktige, kommunstyrelsen med flera politiska organ. Eller varför inte delta och påverka i detaljplaner eller i det nu startade arbetet med vår nya översiktsplan.

Återställ
Hjälp oss bli bättre