Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös hamn, foto.

Ellös hamn

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Lucka 7 Orust kommun 50 år

Natten mellan den 1 och 2 augusti 2002 drabbades vår kommun av ett mycket kraftigt åsk- och regnoväder. Uppemot 2 500 blixtar noterades och uppskattningsvis föll det 270 millimeter regn koncentrerat över den västra delen av ön.

Det kraftiga åsk- och regnovädret med bränder och översvämningar som följd ledde till ett flertal insatser av den kommunala räddningstjänsten och ett par mycket hektiska dygn för den kommunala krisledningen.

Ovädret sommaren 2002 gav stora materiella skador men ingen människa kom till skada. Händelsen förde alla som befann sig här närmare varandra och stöttade varandra på bästa sätt.

Händelserna på Orust sommaren 2002 gav oss erfarenheter av en krissituation i samband med oväder. Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Statens räddningsverks utvärdering av händelsen visar på vikten av att kontinuerligt arbeta med övningar och utbildning för att skapa kunskap och rutin för den som kan komma att arbeta i denna typ av situationer.

Sverige har ett krishanteringssystem med områdesansvar. Geografiskt områdesansvar finns i det svenska krisberedskapssystemet på nationell, regional och lokal nivå. Områdesansvaret gäller såväl vid svåra påfrestningarna i fred som vid höjd beredskap. Exempelvis ansvarar vi för våra verksamheter såsom skola och omsorg.

Olika aktörer i samhället är beroenden av varandra, vilket blir tydligt om det inträffar en kris. Vid dessa tillfällen krävs att statliga myndigheter, kommuner, landsting och näringsliv kan agera tillsammans. Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig på den regionala nivån och har därför en sammanhållande och stödjande roll inom krisberedskap och civilt försvar i länet.

Återställ
Hjälp oss bli bättre