Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Strömholmen, foto.

Strömholmen

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Lucka 9 Orust kommun 50 år

En kommun är en politiskt styrd organisation där folkvalda politiker företräder dig som kommuninvånare och fattar beslut om mål, inriktning, service och kvalitet.

Politikerna tar beslut om vad som ska göras i kommunen. Bland de viktigaste uppgifterna för en kommun är att det ska finnas förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Det är också där närmare 90 % av kommunens budget används. Budgeten är kommunens viktigaste beslutsunderlag.

De anställda tjänstepersonerna bestämmer sedan hur det praktiskt ska genomföras för att uppnå de mål eller resultat som politikerna tagit beslut om. När du möter kommunen gör du kanske det när du träffar våra anställda medarbetare på förskolan och inom äldreomsorgen eller när du söker bygglov och har kontakt med en bygglovshandläggare.

Kommunens politiker är folkvalda och väljs av dig som invånare vid de allmänna valen vart 4 år. I en kommun är det normalt fritidspolitiker som sköter sina uppdrag vid sidan av ett ordinarie arbete. De är demokratiskt valda och ska återspegla invånarnas önskemål om hur kommunen ska styras och ledas. En demokrati fungerar inte utan förtroendevalda. Uppdraget varar normalt en mandatperiod, mellan två val. För den tid som en fritidspolitiker sköter ett uppdrag får de ett arvode per timme.

Du kan se vilka förtroendevalda politiker som sitter i våra olika nämnder och utskott och du kan ta del av vad beslutas på sammanträden i kallelser och protokoll. Du kan närvara på kommunfullmäktiges möten eller titta på webbsändning, direkt eller i efterhand. Den som är över 18 år och folkbokförd i Orust kommun har möjlighet att väcka frågor till poliska beslut genom Orustförslaget.

På väggen i det rum som kommunstyrelsen sammanträder hänger foton på de som varit kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ordförande under de 50 år som Orust varit en kommun.

På väggen i det rum som kommunstyrelsen sammanträder hänger foton på kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ordförande 1971-2021.

Fullmäktiges ordförande

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige representerar folket i kommunen och tar beslut i kommunens viktigaste frågor. Fullmäktige sammnträder normalt 10 torsdagskvällar i Kulturhuset Kajutan.

 • Alban Gustavsson 1971-1975
 • Harry Johansson 1975-1976
 • Karl-Erik Martinsson 1976-1982
 • Erik Gustavsson 1982-1991
 • Lars-Åke Gustafsson 1991-1994, 2006-2008
 • Inger Heimburger 1994- 1998
 • Birger Lagerström 1998-2004
 • Bengt Torstensson 2004-2006, 2014-2018
 • Bo Andersson 2006-2010
 • Hans Pernervik 2010-2014, 2018-2022
 • Ulla Kedbäck 2018

Kommunstyrelsen ordförande och kommunalråd

Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen som leder och samordnar allt arbete inom kommunen.

Kommunstyrelsen ordförande är även kommunalråd. Uppdraget som kommunalråd är på heltid. I uppdraget ingår det ett tjänsterum i kommunhuset i Henån.

 • Knut Andersson 1971-1973
 • Åke Linsten 1974-1982
 • Torsten Olegård 1983-1998
 • Catharina Bråkenhielm 1999-2002, 2019-2022
 • Roger Hansson 2003-2006, 2011-2012
 • Anders Hygrell 2007-2008
 • Lars-Åke Gustafsson 2008-2010, 2012-2014
 • Roger Hansson 2011-2012
 • Ingrid Cassel 2012
 • Kerstin Gadde 2015-2018
Foto på en vägg med 10 porträtt.

Fullmäktiges ordförande 1971-2021. Ulla Kedbäck saknas på foto.

Foto på en vägg med 8 porträtt.

Kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd 1971-2021. Lars-Åkes foto hänger på väggen för kommunfullmäktiges ordförande.

Återställ
Hjälp oss bli bättre