Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Härmanö Gullholmen, foto.

Härmanö Gullholmen

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Många kreativa Orustförslag

Det är så roligt att det kommer in många och kreativa förslag från bosatta i vår kommun.

Ett Orustförslag ska vara ett konkret förslag på förändring eller förbättring och det kan handla om något som kommunen ansvarar för och har möjlighet att besluta om. Om minst 25 personer röstar på det blir det ett ärende till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige, det går att rösta i 90 dagar.

Att ett Orustförslag har fått 25 eller fler röster behöver inte betyda att förslaget kommer att genomföras. Politiken kanske kommer att besluta att förslaget inte kan genomföras, till exempelvis för att det kan kosta för mycket pengar.

Orust kommun och andra kommuner måste i första hand se till att använda sina pengar till sådant som kommunen måste ordna. Kommunen är skyldig att ha vissa verksamheter enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av våra lokala politiker.

En kommuns obligatoriska uppgifter

Det här är en kommuns obligatoriska uppgifter som finansieras med hjälp av skatter och avgifter.

 • Social omsorg, äldre- och handikappomsorg samt individ- och familjeomsorg
 • För-, grund- och gymnasieskola
 • Plan- och byggfrågor
 • Miljö- och hälsoskydd
 • Renhållning och avfallshantering
 • Vatten och avlopp
 • Räddningstjänst
 • Krisberedskap och civilt försvar
 • Bostäder
 • Biblioteksverksamhet

Frivilliga uppdrag

Det här är några frivilliga uppdrag som lokala politiker kan besluta om att erbjuda.

 • Fritid och kultur
 • Näringslivsutveckling
 • Arbetsmarknadsinsatser
 • Öppen förskola

Allt som kommunen är skyldig att ordna kostar pengar. Kommunens pengar kommer huvudsakligen från den kommunala skatten, som kommunmedlemmarna betalar in. Orust kommun måste hushålla med pengarna. Det betyder att pengarna ska användas på ett klokt sätt, så att de räcker till allt det som vi måste ordna för sina kommunmedlemmar.

Återställ
Hjälp oss bli bättre