Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Husebyberget, Ellös, foto.

Husebyberget, Ellös

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-09-27

Medborgarlöfte Orust 2020

Nu startar vi arbetet med 2020 års medborgarlöfte. Vad tycker du att polisen och kommunen ska fokusera på för Orusts räkning nästa år? Vilka frågor är viktiga för att du ska känna dig trygg där du bor?

Foto på jordgubbar

Ulf Darrell som är kommunpolis för Orust och Tjörn hoppas att du svarar på enkäten.

Polisen och kommunerna Orust, Tjörn och Stenungsund vill lyssna in hur du upplever din trygghet i området där du bor.

Din bild och upplevelse är viktig för att bidra till den gemensamma lägesbilden av upplevd trygghet i kommunerna, vilken ligger till grund för Polisens och kommunernas satsning inför 2020.

Hur upplever du din trygghet i området där du bor

Dina upplevelser är viktiga för oss.

Träffa polisen och representanter från kommunen och diskutera trygghet

  • 9 oktober, klockan 16:00-18:00, ICA Höviksnäs
  • 12 oktober, klockan 10:00-12:00, ICA Skärhamn
  • 17 oktober, klockan 16:00-18:00, Hamntorget Henån

Svara via våra enkäter

Via våra gemensamma enkäter, som finns på Stenungsunds kommuns webbplats, kan du berätta om hur du upplever din trygghet där du bor.

Du kan svara på enkäten fram till och med den 30 oktober.

Vad ska medborgarlöftet leda till

Utifrån den lokala lägesbilden tar Polis och kommunerna fram konkreta aktiviteter för att öka tryggheten och minska brottsligheten, så kallade medborgarlöften. Medborgarlöften är en utveckling av dagens samverkanöverenskommelser mellan kommun och Polis.

Återställ
Hjälp oss bli bättre