Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Piren Gullholmen, foto.

Piren Gullholmen

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Nu lanserar vi Orustförslaget

Har du ett förslag på något du vill förändra eller förbättra i Orust kommun? Orustförslaget är din chans att påverka politiken.

Kommunstyrelsens ordförande Catharina Bråkenhielm.

Du kan skriva ett förslag eller rösta på andras förslag digitalt via vår e-tjänst Orustförslaget. Alla som är folkbokförda i Orust kommun och har ett BankID kan lämna egna förslag och rösta på förslag.

- Vi vill göra det enklare för dig som vill komma med en idé eller ett förslag och på så sätt påverka och ha inflytande i din kommun säger kommunstyrelsens ordförande Catharina Bråkenhielm. Vi ser fram emot alla förslag.

Ett Orustförslag är aktivt i 90 dagar. Om minst 25 personer röstat på ett aktivt förslag blir det ett ärende till kommunstyrelsen.

Skriva Orustförslag

Du som har fyllt 15 år och är folkbokförd i Orust kommun kan skriva ett Orustförslag. Är du under 18 år behöver du din målsmans godkännande

Ditt förslag ska ge ett konkret förslag på förändring eller förbättring. Det kan handla om allt som kommunen ansvarar för och har möjlighet att besluta om. Du kan lämna förslag i de flesta ärenden som rör vår verksamhet så länge det inte är oetiskt, odemokratiskt eller rasistiskt. Förslaget får inte strida mot någon lag eller författning, handla om myndighetsutövning mot någon enskild eller avse ett personärende. Är du osäker så kontakta gärna oss innan du skriver ditt förslag.

Återställ
Hjälp oss bli bättre