Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Lotsberget, Käringön, foto.

Lotsberget, Käringön

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2018-04-03

Nya Leaderprojekt på Orust

Två projekt från Orust har prioriterats av Leader Södra Bohuslän. Prioritering innebär att de beviljats medel från Landsbygdsfonden efter ett godkännande från Jordbruksverket.

Det är Orust Kretsloppsakademi håller i båda projekten.

Återbruk OKA 2018

I Återbruk OKA 2018 vill man ta reda på hur man på ett bättre sätt kan ta tillvara och förädla sådant som idag slängs i onödan. Målet är att sålla fram några tematiska områden där man kan gå vidare och göra pilotprojekt för att testa vilka återbruksidéer som skulle kunna fungera och dessutom bli ekonomiskt hållbara.

För en förstudie söker man cirka 450 000 kronor i stöd ur Landsbygdsfonden.

Musselkomposten

Musslor är ett miljövänligt livsmedel på många vis, men det blir skal och andra rester som måste tas om hand och som idag är ett problem.

Projektet Kompostering av musselrester för jordförbättring är en förstudie inom insatsområdet miljöeffektivisering som ska bidra till att hitta nya innovativa kretsloppslösningar. Lantbrukarnas livsmedelsproduktion orsakar näringsläckage från åkrarna med följden att haven drabbas av övergödning. Musslorna tar hand om detta och renar på så vis vattnet. Musslorna blir sedan till livsmedel och avfallet komposteras för att sedan kunna användas som jordförbättring på åkrarna.

Förstudien går ut på att undersöka lagar, regler och tillstånd för att etablera en kompost för animaliska bi-produkter på Orust. Det ska också undersöka vart på ön som komposten kan ligga. Projektet söker 150 000 kronor ur Landsbygdsfonden.

Övriga projekt

Leader också prioriterat ett projekt i Kungälv, Lokalproducerat Kungälv om samordning av lokal matmarknad samt två projekt i Uddevalla. Från väg till vatten hanladr om hur man kan överföra mer trafik från vägar till vattenstråk. Det andra Fisken i Fokus är ett projekt som ska visa upp fiskbestånd och framförallt laxens vandring i Bäveån.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre