Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vallerö och Hermanö huvud, foto.

Vallerö och Hermanö huvud

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-01-07

Nya ledamöter i utskotten

Nu är det klart vem som är ordförande, vice ordförande och ledamöter i våra utskott.

På kommunstyrelsen den tredje januari valdes ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare till våra utskott under mandatperioden 2019-2022.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ordförande, Catharina Bråkenhielm (S)
Vice ordförande, Lars Larsson (C)

Utskott för lärande

Ordförande, Veronica Almroth (L)
Vice ordförande, Martin Reteike (MP)

Utskott för omsorg

Ordförande, Britt-Marie Andrén Karlsson (S)
Vice ordförande, Maria Sörkvist (C)

Utskott för samhällsutveckling

Ordförande, Anders Arnell (M)
Vice ordförande, Rolf Sörvik (V)

Övriga uppdrag

På mötet valdes även representanter till övriga uppdrag.

Folkhälsorådet 

Representant och ordförande, Catharina Bråkenhielm (S)
Ersättare, Britt-Marie Andrén Karlsson (S)

Pensionärs- och handikapprådet

Representant och ordförande, Britt-Marie Andrén Karlsson (S)
Ersättare, Maria Sörkvist (C)

Bohuskustens Vattenvårdsförbunds styrelse 

Ledamot, Anders Arnell (M)
Ersättare, Lars Larsson (C)

Bohuskustens Vattenvårdsförbund 

Stämmoombud, Roger Hansson (S)
Ersättare, Ulf Sjölinder (L)

Fyrbodals gymnasieskola

Ledamot, Veronica Almroth (FP)
Ersättare, Martin Reteike (MP)

Fyrbodals infrastrukturberedning

Representant, Anders Arnell (M)

Sweden Emilia Romagna Network (SERN) Generalförsamling

Ledamot, Catharina Bråkenhielm (S)
Ersättare, Lars Larsson (C)

Terra et Mares lokala beslutsgrupp (LAG) södra Bohuslän

Ledamot, Anders Arnell (M)
Ledamot, Kia Nordqvist (MP)

Nordvästsvenska Initiativet

Representant, Catharina Bråkenhielm (S)
Representant, Anders Arnell (M)

Fiskekommunernas ledningsgrupp

Ledamot, Anders Arnell (M)

Återställ
Hjälp oss bli bättre