Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Segelskutan Westkust, foto.

Segelskutan Westkust

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Orustförslaget, e-förslag

Har du ett förslag på något du vill förändra eller förbättra? Då är vår e-tjänst Orustförslaget – e-förslag din chans att påverka politiken.

Foto på en grusad gång i skogen.

Grusad gång- och cykelvägen som kopplar ihop Svanvik med väg 160 och Varekil.

Ett Orustförslag, ska ge ett konkret förslag på en förändring eller en förbättring. Det kan handla om allt som vi har ansvar för och har möjlighet att påverka och besluta om.

Orustförslaget är din möjlighet att visa våra politiker vilka frågor som engagerar dig som bor här. Det är också ett bra sätt att fånga upp goda idéer och förslag som kan utveckla vår service.

Alla som fyllt 15 år och är folkbokförda här kan skriva ett Orustförslag. Varje förslag är aktivt för röstning i 90 dagar, om minst 25 personer röstar på förslaget blir det ett ärende till kommunstyrelsen.

Orustförslag som blivit verklighet är till exempel mindre förbättringar som en gång i slänten vid Capio vårdcentral i Henån. Det är också större projekt som den nya generationsparken i Svanesund eller som gång- och cykelvägen mellan Svanvik och Varekil. Gång- och cykelvägen har varit en lång process, men den har blivit möjlig tack vare att markägarna givit sin tillåtelse till att den har byggts på deras mark och Orusts Sparbank hjälpt till med finansieringen.

Illustration med utegym, skateområde och multiarena.

Generationspark Ängås, Svanesund.

Återställ
Hjälp oss bli bättre