Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Orust är årets näst bästa skolkommun i Sverige 2017 och 2018, foto.

Orust är årets näst bästa skolkommun i Sverige 2017 och 2018

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Påminnelse- och inkassoverksamhet

Årligen skickar vi mer än 40 000 fakturor till privatpersoner, företag och organisationer. För påminnelser och inkassokrav använder vi ett externt företag.

Det är Visma Financial Solutions som sköter vår inkassoverksamhet för obetalda fakturor.

Från och med i höst kommer Visma även att sköta påminnelsehanteringen.

- För oss är det viktigt att säkerställa att vi får betalt för våra levererade tjänster och produkter samt att det sköts effektivt och professionellt utifrån de lagar och förordningar som finns , säger ekonomichef Susanne Ekblad. Våra kunder ska också bli behandlade likvärdigt.

Tillgänglighet och bemötande är viktigt mål för oss. Genom samarbetet med Visma kan våra kunder få hjälp i ett tidigt skede vid betalningsproblem. Visma har en mer tillgänglig kundtjänst och en digital lösning som våra kunder kan nå dygnet runt.

- Det här underlättar vid kommunikation om och betalning av fakturan, säger Susanne.

Har du frågor kring betalningen av din faktura

Har du frågor kring det du ska betala för

Kontakta den verksamhet som skickat fakturan, se kontaktuppgifter på fakturan.

För frågor kring betalningen av fakturan

Kontakta Orust kommuns ekonomienhet.
e-post: ekonomienheten@orust.se
Telefon 0304-33 41 70
Telefon växeln 0304-33 40 00

För frågor kring påminnelse eller inkassokrav

Kontakta Visma Financial Solutions
e-post: Inkasso.collectors@visma.com
Telefon 0771-23 24 00

Återställ
Hjälp oss bli bättre