Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Orust är årets näst bästa skolkommun i Sverige 2018, foto.

Orust är årets näst bästa skolkommun i Sverige 2018

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-11-01

Samverkan stärker besöksnäringen i fyra bohuslänska kommuner

Kommunerna Tjörn, Stenungsund, Orust och Kungälv har i samverkan handlat upp turismtjänster. Tisdagen den 31 oktober träffades kommunstyrelsens ordförande från respektive kommun för att signera avtalet.

Fyra personer skriver under ett avtal.

Kerstin Gadde Orust, Bo Pettersson Stenungsund, Miguel Ohdner Kungälv och Martin Johansen Tjörn.

Avtalet med Södra Bohusläns turism AB, som vann upphandlingen, inleds den första januari 2018 och varar i 4 år med möjlig förlängning.

Besöksnäringen är en av de starkaste näringarna idag i Sverige och det finns en stor potential för tillväxt. Genom samarbete och ett avtal med en välkänd aktör tar vi nu ett ytterligare steg för att främja besöksnäringen i våra områden.

Målet är att kunna marknadsföra våra gemensamma destinationer ännu mer, locka hit fler besökare och även stötta de företag i våra områden som arbetar med besöksnäring.

Relaterad information

Avtalet i sammanfattning

Bolaget ska befrämja besöksnäringen inom de samverkande kommunerna Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Orust.

Syftet är att utveckla och stödja besöksnäringen, genom att öka exportmognaden, stödja/utveckla företag inom näringen, initiera nya och utveckla befintliga reseanledningar, marknadsföra, öka regionens attraktion och verka för ett enat Bohuslän.

Det övergripande målet för verksamheten är att förverkliga visionen: Bohuslän världens mest attraktiva skärgårdsdestination.

Resultatet mäts genom antal gästnätter och årsverken inom besöksnäringen samt turistomsättningen.

Södra Bohuslän Turism AB ska

  • Initiera och driva nätverk för affärsutveckling.
  • Initiera och stödja nya reseanledningar.
Återställ
Hjälp oss bli bättre