Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös gästhamn, foto.

Ellös gästhamn

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-01-30

Stort överskott 2018

Det ekonomiska resultatet för 2018 är det högsta på 10 år. Vi har ett preliminärt resultat för 2018 som visar ett överskott på 50,4 miljoner kronor.

Det var 16,8 miljoner bättre än det budgeterade resultatet. Tack vare det goda resultatet har vi bland annat amorterat av på vår höga låneskuld med 90 miljoner kronor.

Trots ett bra resultat redovisar sektor omsorg ett underskott på minus 20,1 miljoner. Det kompenseras bland annat av att vi har sålt en stor tomt, fått statlig byggbonus, har fått bättre skatteintäkter och statsbidrag samt lägre finansiella kostnader än budgeterat. Våra övriga sektorer; lärande samhällsutveckling, miljö och bygg samt ledning och verksamhetsstöd redovisade överskott mot budget med nästan 10 miljoner.

Investeringsnivån blev lägre än budgeterat, utfallet blev 64,5 miljoner av budgeterat 187,4 miljoner. Flera projekt skjuts fram i tiden av olika anledningar.

Kommunstyrelsen fick information om det ekonomiska resultatet för 2018 på sitt sammanträde den 30 januari.

Arbete med analyser och sammanställning av årsredovisningen fortsätter under februari månad och redovisas till kommunstyrelsen i mars.

Återställ
Hjälp oss bli bättre