Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Lotsberget, Käringön, foto.

Lotsberget, Käringön

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Var med och påverka Bohusläns framtid

En ny utvecklingsstrategi för Leader Bohuslän 2023-2027 ska tas fram. En arbetsgrupp från Leader Bohuskust och Leader Södra Bohuslän har påbörjat arbetet med den nya strategin.

Arbetet med utvecklingsstrategin ska ge möjligheter att utveckla våra samhällen lokalt. Vad ska prioriteras? Vilka initiativ från företag, föreningar och det offentliga ska stödjas?

Arbetet med strategin ska vara brett förankrat och önskemålet är att många känner sig kallade att delta med inspel och synpunkter.

Du kan bidra med dina synpunkter till den 20 augusti 2021 men processen slutar inte där. Den 15 oktober ska den färdiga strategin vara på plats.

Leader har funnits i trettio år och stött många landsbygdsinitiativ som sprungit ur ett underifrånperspektiv.

Under perioden 2015 till 2020 beviljade Leader 12 890 144 kronor till projekt som hade sitt säte inom Orust kommun. Dessutom har ansökningar från Orust med marin anknytning även beviljats i Leader Bohuskust och landsbygd som haft ansvaret för sådana ansökningar.

Kommunala Leaderprojekt är inte så många men starten på utbyggnaden av fibernäten var ett sådant.

Återställ
Hjälp oss bli bättre