Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Orust är årets näst bästa skolkommun i Sverige 2017 och 2018, foto.

Orust är årets näst bästa skolkommun i Sverige 2017 och 2018

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-04-04

Vi lyssnar på barnen

Så snart vi gör något som på något sätt berör barn, ska vi tänka efter vad som är bäst för det enskilda barnet. Och då är det viktigt att ta reda på vad barn själva tänker och tycker.

Vi har påbörjat ett arbete med att införliva barnperspektivet och barnets perspektiv i ärenden som rör barn och arbetar utifrån lärande exempel. Barnets bästa och barns rätt till inflytande är två av grundprinciperna som genomsyrar hela Barnkonventionen.

Med utgångspunkt från barnkonventionen, lärande exempel, kunskapsinhämtning och relevant dokumentation har vi sammanställt en rutin som ett stöd för verksamheterna.

Barnets perspektiv har varit med som en del i medborgardialog och i planprocessen. Vi har också genomfört en barnkonsekvensanalys i förskolans barnomsorg på obekväm arbetstid (nattis).

Att börja att tänka utifrån barnets perspektiv är en bra början till ett mer genomgripande barnrättsarbete.

Utvecklingsarbete tar tid men om barnets bästa alltid får vara ledstjärna i besluten bidrar det successivt till att höja kvaliteten i alla kommunala och regionala verksamheter som berör barn och unga.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre