Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tegneby, foto.

Tegneby

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2020-03-09

Vi lyssnar på barnen

Så snart vi gör något som på något sätt berör barn, ska vi tänka efter vad som är bäst för det enskilda barnet. Då är det viktigt att ta reda på vad barn själva tänker och tycker.

Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen svensk lag, vilket har stärkt barns rättigheter. Sverige har sedan 1990 varit ansluten till barnkonven­tionen, men trots att den då blev juridiskt bindande har det visat sig inte vara tillräckligt för att säkra barns rättig­heter.

Vi har påbörjat ett arbete med att stärka barns rättigheter genom att lyssna på barnen i frågor som rör barn och unga.

Återställ
Hjälp oss bli bättre