Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Stillingsön, foto.

Stillingsön

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Vi söker valförrättare

Vi söker dig som vill arbeta som valförrättare vid det allmänna valet i september 2022. I år söker vi fler personer till arbetet med förtidsröstningen den 24 augusti-11 september. Anmäl ditt intresse senast den 28 mars.

Val till riksdag, kommun och region som hålls söndag den 11 september 2022.

Alla valarbetare måste genomgå en utbildning. Mer information skickas ut när tillsättningen av valförrättare är färdig.

Intresserad av att arbeta som valförrättare

Är du intresserad av att arbeta som valförrättare vid valet och förtidsröstningen är du välkommen att skicka in din intresseanmälan.

För att arbeta som valförrättare måste du vara minst 18. Tidigare erfarenhet av valarbete är önskvärt men inte något krav. Du blir kallad till en utbildning.

Förtidsröstning 24 augusti-11 september

Arbetet med förtidsröstningen kan innebära arbete både på vardagar och helger.

Antalet personer och antalet arbetsdagar på varje ställe varierar. En av lokalerna är öppna varje vardag samt valdagen.

Valdagen den 11 september

Som valförrättare delar du ut valkuvert, håller ordning i vallokalen, tar emot röster samt räknar rösterna vid valdagens slut.

Ersättning

Som valförrättare får du en ersättning per timma.

Utbetalning av ersättningen beräknas ske månaden efter valet.

Sista ansökningsdag

Anmäl ditt intresse senast den 28 mars 2022.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till oss.

Ansökan valförrättare
Mina kontaktuppgifter * (obligatorisk)
Jag önskar arbeta * (obligatorisk)


Jag har tidigare erfarenhet av valarbete * (obligatorisk)Dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du skrivit in när vi handlägger ditt ärende.

Dina personuppgifter kommer inte användas för något annat än den här handläggningen.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilken den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

De här får ta del av dina personuppgifter

Anställda i kommunen som behöver dina personuppgifter för att hantera ditt ärende får ta del av dina personuppgifter.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, om vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att sparas till dess att syftet med behandlingen är uppfyllt. Personuppgifterna kommer sedan att hanteras enligt de lagregler som gäller för kommunen angående så kallade dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut.

Allmän handling

Dina inlämnade uppgifter är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).

Återställ
Hjälp oss bli bättre