Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vräland, foto.

Vräland

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2020-05-18

Årets feriepraktik blir annorlunda

De flesta platser vi erbjuder är inom barnomsorg och äldreomsorg. I sommar kan vi inte placera ungdomar inom verksamheter som kan medföra risk för smitta.

Feriepraktik är en erfarenhet som är viktigt för våra ungdomarna. Men det är förbjudet för en arbetsgivare att låta minderåriga utföra arbeten som kan medföra risk för kontakt med smitta som tillhör riskklass 3, där covid-19 ingår.

– Vi hade redan placerat ut 35 ungdomar när vi fick nya direktiv som vi måste följa. Av dessa var 25 platser inom äldreomsorg och barnomsorg. Nu har vi kontaktat de aktuella ungdomarna med brev att vi måste avboka dessa platser och erbjudit andra platser säger Eva Johansson som är arbetsmarknadsansvarig.

Tillsättningen av de nya platserna följer våra prioriteringsregler samt eventuellt lottning om många söker samma plats.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre