Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös hamn, foto.

Ellös hamn

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Åtgärder för att underlätta för företagen

Vi gör en insats för att försöka underlätta för våra företag i den besvärliga situation som nu råder med anledning av coronaviruset. Ett antal åtgärder görs därför för att frigöra tid och stärka företagens ekonomi. Åtgärderna följer i huvudsak hur många andra kommuner agerar.

Följande åtgärder beslutade kommunstyrelsen på sitt möte den 25 mars.

  • Möjlighet att få förlängda betalningstider på avgifter inom VA, avgifter för Återvinningscentral (ÅVC), tillstånd och tillsyn samt återbetalning om ett ärende dras tillbaka.
  • Möjlighet att få anstånd/förlänga betalningstider på markupplåtelser och lokalhyror.
  • Möjlighet till förlängda tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där det är möjligt.
  • Prioritering av verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärende.
  • Skjuta på tillsynsbesök som inte är kritiska.
  • Att se över uteserveringstillstånd och vid behov justera dessa.

Åtgärderna genomförs från den 25:e mars och beslutet gäller tillsvidare under pågående situation

- Det är tuffa tider för alla och inte minst för näringslivet. Vi genomför de här åtgärderna och hoppas att det ger en bra grund för våra företag att kunna arbeta vidare, säger Henrik Lindh kommundirektör.

Betalning till och av kommunen

Prövning för anstånd av betalning till kommunen samt begäran om att få kortare betalningsvillkor vid leveranser till kommunen tar vi emot via e-post.

Kontakta ekonomienheten via e-post, inte telefon

Du kontaktar ekonomienheten via e-post: ekonomienheten@orust.se

Återställ
Hjälp oss bli bättre