Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Malöleden, foto.

Malöleden

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Företag erbjuds behovsanalyser för kompetensutveckling

Vi kan via Fyrbodals kommunalförbund erbjuda dig som är företagare i Orust kommun en kartläggning av ditt kompetensförsörjningsbehov och därefter skräddarsydda kostnadsfria utbildningsinsatser för dig och dina anställda.

Projekt Fenixz är en satsning som vill hjälpa företag i Fyrbodal och Skaraborg att möta dagens utmaningar. Vi tror att nyckeln är kunskap, i form av ny kompetens hos både företagsledning och medarbetare. Vi tror dessutom att generation Z med sina unika digitala färdigheter är just vad många företag behöver. Ett första steg kan vara att ta tillvara kunskapen hos era unga anställda. Därav bokstaven z i slutet på Fenixz. Projektet Fenixz vill stödja företag genom att erbjuda kompetensutveckling för dig och din personal. Med utbildning får dina anställda möjlighet att utveckla sin kompetens och företaget får möjligheten att arbeta med kompetensförsörjning och förnyelse.

De företag som går med i Fenixz erbjuds kostnadsfria utbildningar för personalen. Efter avsiktsförklaring genomförs en kompetensplanering tillsammans med företaget, där kompetensbehov ringas in och en plan tas fram för hur anställda, ledning och företaget kan utvecklas vidare. Kompetensplaneringarna ligger till grund för det kursutbud som sedan erbjuds i projektet, där formen bestäms utifrån behov och förutsättningar.

Företag från alla branscher är välkomna, men vissa områden och branscher har lyfts fram som exempelvis besöksnäring, tillverkningsindustri, kulturella och kreativa näringar, transportnäring, handel, maritima näringar, jord och skogsnäring samt alla anställda i små och medelstora företag.

Återställ
Hjälp oss bli bättre