Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ängs brygga, foto.

Ängs brygga

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2018-10-03

Företagsklimatet i STO kommunerna

Tisdagen den 2 oktober presenterade Svenskt Näringsliv rankingen för företagsklimatet i våra tre kommuner. Rankingen består dels av en attitydmätning och en statistiskanalys, som vägs samman till en total ranking. I våra tre kommuner har 275 företag av totalt 7000 svarat på enkäten.

I STO regionen är företagsamheten stor och ökande, vilket är oerhört glädjande då trenden i riket är det motsatta. Det visar sig bland annat i det statistikunderlag som används så som andel företag i kommunerna samt nyföretagsamhet. Dessutom är allmänhetens attityder till företagande positivt i vår region.

Det är dock tydligt att våra företagare förväntar sig mer angående vår infrastruktur. Trots att vi är en del av Göteborgsområdet upplever företagen att det finns mycket mer att önska kring både IT och kommunikationer i vårt område. Det är något vi är väl medvetna om och vi arbetar fortsatt intensivt genom Nordvästsvenska initiativet, där dock fokus främst ligger på förbättringar av vår transportinfrastruktur.

Det är också tydligt att företagen i regionen upplever sin hemkommun på olika sätt. En potential i detta är att vi i vårt utökade samarbete i näringslivsfrågor, kan lära av varandra och dra nytta och varandras styrkor.

- Vi fortsätter vårt kontinuerliga arbete för att lyfta företagsklimatet i kommunen. Det är viktigt att näringslivet känner att de möter en kommun som vill utvecklas med företagen. Vi ser en positiv trend av företagens uppfattning kring vår service och rättssäkerhet men från låga nivåer. Det är ett långsiktigt arbete för att förbättra företagens förtroende för kommunen och vi följer vår strategisk handlingsplan, säger Petra Ohldin Lampinen näringslivsutvecklare Orust kommun.

STO kommunernas samlade rankingresultat

Stenungsund kommun 77 -16
Tjörns kommun 116 +18
Orust kommun 266 +1

På Svenskt näringslivs mätning kan du läsa mer och se resultat för varje kommun.

Återställ
Hjälp oss bli bättre