Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Slussen, foto.

Slussen

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Minnesanteckningar från Näringslivsrådet

Torsdag den 30 januari hölls årets första möte med näringslivsrådet.

Frågor som rådet vill arbeta med under 2020

Infrastruktur

Exempel på infrastrukturfrågor är det fortsatta arbetet med Nordvästsvenska initiativet.

En ny upphandling av skolskjutsar ska göras av kommunen. Tanken är att titta på många olika lösningar för att få en väl fungerande kollektivtrafik. En kampanj för Närbussen startar och mobilitetsprojektet Tur och Retur pågår. I Tur och Retur ingår vi i ett mobilitetsprojekt som finansieras av Energimyndigheten. Det handlar om att hitta kollektiva resor, målgrupper är pendlare och turister.

Plan och bygg

Plan- och byggfrågor har varit ett genomgående ämne på näringslivsrådets en lång tid. Här lämnar kommundirektören kontinuerliga rapporter på mötena

Digitalisering

Det finns ett behov av att öka medvetenheten hos företag om vikten av digitalisering.

Det finns också möjligheter att ha högteknologiska företag på landsbygd vilket skulle gynna Orusts utveckling. Ordföranden och sekreteraren fick uppdraget att arbeta vidare med ämnet.

Handlingsplan 2020 för näringslivsfrågor

Vi har en handlingsplan som gäller för innevarande år. Den ska tydliggöra kommunens insatser för arbetet med näringslivsutveckling. Utgångspunkt är näringslivsstrategin antagen av kommunfullmäktige samt de ekonomiska ramar som beslutats i budgeten. Aktiviteter, samverkan är ett par av aktiviteterna under året.

Rapporter

Ett projekt med affärscoacher genomfördes under 2019. Projektet kallas Mub och drevs av de norra Bohuskommunerna. Orust kom med i projektet på slutet och fick möjlighet att testa affärscoacher.

Med utvärderingen som grund har kommunerna gått vidare och sökt ett nytt projekt kallat MUb 2.0. Detta har godkänts och i vår ges ytterligare Orustföretagare möjligheten till affärscoachning

Turiststrategi

En workshop hölls i slutet av förra året och är ett av underlagen som användes i framtagandet. Vi planerar för att den ska antas i april.

Detta händer under våren

  • Den 3 april är det Frukostmöte med STO-Företagarna och kommunerna. Tid och plats meddelas senare.
  • Den 8 maj är det tioårsjubileum för Galan 20 på Stenungsbaden.
  • Generationsskiftesprogram kommer att genomföras.
  • Nyföretagarträff, datum är inte klart.
  • Företagsbesök kommer att genomföras.

Nästa möte

Nästa möte med Närinlivsrådet är den 28 april. Det blir samma tid och möteslokal som tidigare.

Återställ
Hjälp oss bli bättre