Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Varekilsnäs, foto.

Varekilsnäs

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Näringslivsrådets möte 2019-06-11

Årets andra möte med näringslivsrådet hölls den 11 juni. Det var som vanligt konstruktiva diskussioner om gemensamma frågor som rör kommun och näringsliv.

Mötesanteckningar

Möte

Tisdag 2019-06-11
Kommunhuset i Henån
Klockan 17:00-19:30

Närvarande

Benny Carlson, Marinfloc (ordförande)

Anders Granhed Scanfjord
Dan Andersson, Orustvillan
Thomas Ivarsson, LRF
Jenny Åkerström, Solaster
Stig Dahlgren, Företagarna

Frånvarande

Henric Carlsson, Conscriptor
Sofia Kocher, Musselfeed
Niklas Krafft, Västsvenska skaldjur

Kommunens representanter

Henrik Lindh, kommundirektör
Catharina Bråkenhielm, kommunalråd
Lars Larsson, oppositionsråd
Anders Arnell kommunstyrelsens vice ordförande
Börje Olsson, utvecklingschef
Ronny Svensson, kommunutvecklare

Välkommen

Ordförande Benny Carlson hälsade välkommen till kvällens möte.

Val av sekreterare

Till mötessekreterare valdes Ronny Svensson

Genomgång av föregående mötesprotokoll

Från förra mötets protokoll redogjordes för diskussionen om bland annat arbetet med företagsfrågor och behovet av en väl fungerande kommunikation mellan företagen och kommunen.

Nordvästsvenska initiativet

Arbetet fortsätter med Nordvästsvenska initiativet. Representanter från kommunen har träffat Trafikverkets chef för Västra Sverige. Bland annat diskuterades ett brev som skickats från STO-kommunerna, Stenungsund, Tjörn, Orust, om finansiering av en ny bro.

Ett officiellt svar på förfrågan i brevet kommer inom kort. De tre kommunerna har också uppvaktat Göteborgsregionens kommunalförbund och ett möte med Fyrbodals kommunalförbunds direktion är inplanerat.

Ett informationsmöte för näringslivet i de tre kommunera planeras hållas efter sommaren. I samband med detta möte ska ett förslag initieras om en samverkansgrupp för det fortsatta arbetet med brofrågan.

Arbetet med näringslivsfrågor

Vid föregående möte med rådet diskuterades hur det framtida arbetet med näringslivsfrågor ska bedrivas och hur samverkan kan se ut. Henrik Lindh berättade att arbetsuppgifterna gås igenom och det görs en sortering och struktur för att få ut mest av befintliga resurser. Under det första halvåret har det kommit en politisk majoritet och en ny kommundirektör så därför behövs lite mer tid för att hitta formerna. Näringslivsfrågorna är också en del i den totala strukturförändringarna som görs i organisationen. Rådet beslutade att på nästa möte ta upp frågan tillsammans med handlingsplanen för näringslivsfrågor.

Rapporter

Henrik Lindh berättade om arbetet med att komma ikapp med handläggningen av byggloven. Organisationen är fulltalig så när som på en tjänst. Bygglovshandläggare är en mycket attraktiv grupp på marknaden så utmaningen är att behålla personalen. Ett företag är kontrakterat för att hjälpa till att beta av ärenden, i första hand de som är från 2018. Konsulterna har konstaterat att Orust har många komplicerade ärenden som kräver mycket kommunikation. Under de första månaderna 2019 har det kommit in 226 ärenden. Merparten av ärendena som kommer in är tyvärr inte kompletta.

För de ärenden som är kvar sedan 2108 är handläggningen igång och ska vara avslutade innan september månads utgång. Utöver bygglovshandläggning så tas nya detaljplaner fram och ett arbete ska starta för att gå igenom gamla detaljplaner för att dessa ska bli uppdaterade och moderniserade.

Catharina Bråkenhielm redogjorde för den utredning som gjordes om hantverksprogrammet, som bland annat utbildar båtbyggare. Antalet elever är lågt och långsiktigt är inte utbildningen bärkraftig. Flera möten har hållits med olika gupper. Ett sådant möte hölls med företagare i båtbranschen. Det som konstaterats är att utbildningen behöver bli mer känd, att näringslivet behöver engagera sig mer i utbildningen och att en lärlingsutbildning behöver startas. Det viktigaste är ett bra innehåll i utbildningen och inte vilka lokaler den hålls i.

Catharina Bråkenhielm berättade om kampanjen mot langning, främst i samband med den stundande skolavslutningen. Langning av alkohol har varit ett problem genom åren. Folkhälsorådet tillsammans med polisen har bland annat stått utanför systemet i Henån för att diskutera problemet och dela ut informationsblad.

Svenskt näringsliv har presenterat resultatet av sin enkät om företagsklimatet. I enkäten frågas företagare om hur de upplever kommunens företagsklimat. Orust fick i det allmänna omdömet 2.85 på en sexgradig skala, en ökning från 2.62 året innan. Även om det är en bit kvar till genomsnittet för Sverige (3.42) så är det den näst högsta förbättringen av kommunerna i Västra Götaland.

Stig Dahlgren berättade om dem som blivit årets företagare. Priserna fick de i samband med Galan 19. Priset som årets företagare och årets unga företagare delas ut av Företagarna. Priset som årets turistföretag delas ut av Södra Bohuslän Turism AB. De som fick priserna är Johnny och Christina Andersson Lilla Kålviks båtbyggeri (årets företagare), Richard Olsson Lilldals entreprenad (årets unga företagare) och Erik Lyräng Bryggvingen (årets turistföretag).

Aktiviteter

Ronny Svensson redogjorde för några av de aktiviteter som planeras.

  • Öppet Varv med tillhörande frukostmöte
  • Energi- och klimatmässan
  • Uppföljning 2018 års möte på temat fiske och vattenbruk
  • Uppföljning av 2018 års möte om bygglovsprocesser

Dessa planeras tillsammans med STO-kommunerna.

  • Nätverk kvinnligt företagande
  • Svenskt näringsliv, presentation av enkät företagsklimat
  • Nordvästsvenska initiativet
  • Upphandling, tema bestäms senare

Ny medlem i rådet

Ordföranden efterlyser förslag till ny ledamot i rådet. Tips lämnas direkt till ordföranden.

Nästa möte

Nästa möte blir i slutet av september. Förslag på mötesdatum kommer att skickas ut till rådet.

Avslutning

Ordförande avslutade mötet och tackade alla för mötet och det goda engagemanget.

Benny Carlson, Ordförande
Ronny Svensson, Sekreterare

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre