Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Grindsbyvattnet, foto.

Grindsbyvattnet

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2018-08-28

Näringslivsrådets senaste möte

När medlemmarna i näringslivsrådet senast träffades var det fokus på samverkan mellan skola och näringsliv.

Ett utkast till den kommande studie- och yrkesvägledningsplanen presenterades, vilken innehåller en del kring förslag på upplägg för fadderföretag som en aktivitet för att knyta starkare kontakter mellan elever och företag inom kommunen.

Förövrigt hade näringslivsrådet en dialog om bygglovsprocessen, vilket föregicks av samtal med en referensgrupp bestående av ansvariga tjänstemän och några byggföretagare. I mötet bygglovsprocessen, vilket föregicks av samtal med en referensgrupp bestående av ansvariga tjänstemän och några byggföretagare. På mötet informerades det om både kort- och långsiktiga lösningar till förkortade handläggningsprocesser. Även ett flertal andra punkter diskuterades.

Näringslivsrådets möte resulterade i följande punkter

  • Viktigt att prioritera handläggningstiderna inom bygg. Bli mer digital i processen av ansökningarna. Bra med de dialogmöte som finns redan med en referensgrupp för bygglov.
  • Återkoppla om hur man går vidare med syv-planen.
  • Under förvaltningens information på kommunstyrelsens sammanträde presentera dialogen med byggföretagen och initiativ för förbättring.
  • Återkoppling av samhällsutvecklingschefen om hur vi kan hantera färjefondspengarna.
  • Kraftsamlingen av Nordvästsvenska initiativet där både kommunalråd och oppositionsråd deltar för en långsiktighet.

Fokusområden för näringslivsrådets två möten hösten 2018

  • Maritim näringslivsutveckling
  • Integration
Återställ
Hjälp oss bli bättre