Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Edshultshall, Segelskutan Westkust, foto.

Edshultshall, Segelskutan Westkust

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2020-11-04

Nya riktlinjer för serveringsställen

För motverka spridningen av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om ändrade föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen som restauranger, caféer och nattklubbar.

Foto på en rund sak med taggar.

COVID-19 Illustration, created at the Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Från och med den 3 november gäller ändrade föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Råden gör det tydligare vilka åtgärder serveringsställen bör vidta för att förebygga trängsel och därmed minska risken för spridning av covid-19.

I korthet innebär den nya föreskriften att verksamheten ska organiseras så att alla sitter ner vid konserter, idrottsevenemang och liknande på eller invid ett serveringsställe, att sällskap får bestå av max åtta personer – den som driver serveringsstället ska dela upp större grupper i sällskap om max åtta personer.

En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen trädde i kraft den 1 juli 2020. Regeringen har nu föreslagit att Riksdagen ska besluta att lagen förlängs fem månader, till och med den 31 maj 2021.

Återställ
Hjälp oss bli bättre