Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vallerö och Hermanö huvud, foto.

Vallerö och Hermanö huvud

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Omsättningsstöd

Omsättningsstöden till enskilda näringsidkare och handelsbolag som drabbats ekonomiskt av coronapandemin förlängs.

Stöden till enskilda näringsidkare och handelsbolag som drabbats ekonomiskt till följd av den pågående pandemin förlängs med perioden mars till juni 2021.

De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2021. Stöden kommer fortsatt att handläggas av länsstyrelserna och ansökan görs via en e-tjänst på Boverkets webbplats.

Det här gäller för omsättningsstöden

  • Stöden kan sökas av enskilda näringsidkare och handels- och kommanditbolag som har minst en fysisk person registrerad som delägare. Den sökande ska vara godkänd för F-skatt när ansökan görs.
  • För att stöd ska beviljas krävs det att omsättningstappet uteslutande beror på effekterna av pandemin.
  • För att stöd ska beviljas krävs det att netto-omsättningen för hela räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2019 uppgick till minst 180 000 kronor per enskild näringsidkare respektive delägare i handels- och kommanditbolag.
  • Stöden är uppdelade i 4 olika stödperioder; mars, april, maj och juni 2021. För att kunna söka stöd för dess perioder krävs att verksamheten har tappat minst 30 procent i omsättning jämfört med motsvarande period 2019. Stöd kan utgå med 90 procent av omsättningstappet upp till 24 000 kronor per stödperiod. Ansökan öppnar den 1 juli 2021 och stöden kan sökas fram till och med den 15 september 2021.

Regeringen har även aviserat att det är aktuellt att förlänga stöden till september 2021.

Återställ
Hjälp oss bli bättre