Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Kungsviken, foto.

Kungsviken

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Regeringen återinför krisstöd till företag

De nyligen införda smittskyddsåtgärderna har påverkat möjligheten för många företag att bedriva sin verksamhet.

Med anledning av detta har regeringen meddelat att de förbereder att snabbt kunna återinföra tre stöd.

Stöd som berörs

  • Omställningsstödet återinförs för december och kan komma att förlängas med ytterligare tre månader.
  • Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag återinförs för december.
  • Utökad och utvidgad möjlighet för företag att ansöka om anstånd med skatt.

Regeringen avser att avsätta pengar för detta i en kommande extra ändringsbudget som kommer att överlämnas till riksdagen efter årsskiftet.

Återställ
Hjälp oss bli bättre