Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tvestjärten, foto.

Tvestjärten

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2018-12-07

Småföretagen har stor betydelse för Orust

Orust hamnar på en fjärde plats i Företagarnas undersökning om småföretagens betydelse för den lokala ekonomin.

Enligt rapportserie Företagandet i Sverige från organisationen Företagarna så har småföretagen stor betydelse för Orusts kommuns ekonomi. Organisationen har påvisat att från 1990-talet så har småföretagen, de med färre än femtio anställda, stått för stor del av sysselsättningen och att fyra av fem jobb är det småföretagen som står bakom.

- Att småföretagen har riktigt stor betydelse är ingen nyhet för oss inom Företagarna säger Mikael Erlandson, regionchef på Företagarna.

Med denna undersökning, som ju är ett kvitto på just det, vill vi visa för andra hur stor nytta småföretagen gör när det gäller kommunens skatteintäkter och därmed den lokala välfärden fortsätter Mikael. Det pratas mycket om hur skattemedlen ska fördelas men inte särskilt ofta att de kommer från inkomstskatt från anställda i småföretag. Småföretag som drivs av kreativa personer som vågar ta egna risker för att utveckla sin verksamhet, ofta genom att anställa fler.

I rapportserien har en rad parametrar vägts samman, som grundats på statistik och undersökningar från ett flertal myndigheter förutom Företagarnas egna material. Detta har sammanvägts till en rangordning som visar småföretagens betydelse för den kommunala ekonomin. Det innefattar exempelvis dess medverkande till kommunala skatteintäkter, välfärden och sysselsättningen i kommunen. Förutom detta är en positiv effekt av ett stort antal småföretagare att riskspridningen förbättras, eftersom det kan finnas en känslighet i om det finns ett storföretag på en ort där många arbetar och är beroende av dess fortlevnad.

- Från denna undersökning kan vi få en förståelse för och en bekräftelse på vad som är känt av många, småföretagen inom Orust är oerhört viktiga för vår utveckling. Jag upplever att Orustborna som är företagare har ett stort driv, innovationsförmåga och att det finns en anda om att driva eget företag. Företagarna samarbetar ofta med varandra och har ett stort engagemang i kommunen. Det är viktigt att vi har en nära dialog och alltid strävar efter att skapa de bästa förutsättningarna för att företagarna ska kunna utveckla sina verksamheter. Det kan ge direkt positiv påverkan på kommunen, på flera sätt, säger Petra Ohldin Lampinen, näringslivsutvecklare.

Sammanlagt hamnar Orust på en fjärde plats av Sveriges 290 kommuner i rangordningen.

Återställ
Hjälp oss bli bättre